สินค้าและบริการของเรา

Above Ground System

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบ xterm

สถานีบนดิน

Above Ground System<<<<ปลวกที่อยู่ใต้ดินเมื่อได้กลิ่น ของเหยื่อ
xterm ที่ดิดคั้งไว้ดิปลวกจะเข้ามากินเหยื่อในกล่อง
และเดินทางกลับไปยังรังของพวกเขาที่เพื่อ
ที่จะแบ่งปันเหยื่อของพวกเขาที่มี

Above Ground System


In Ground System

สถานีใต้ดิน

Above Ground Systemปลวกใต้ดินทำหน้าที่หาอาหารเมื่อได้กลิ่นเหยื่อ
ใต้ดินจะทำการเข้ามากินเหยื่อและนำอาการกลับ
ที่รังพร้อมนำปลวกที่ทำหน้าที่หาอาหารกลับมา
ยังสถานีใหม่


บริการสำรวจฟรี(กรุณาคลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้น)

"ท่านจะได้รับอะไรจากบริการสำรวจของเรา"


ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

Termitesคูลิไซด์ 10 ดับเบิลยูที

เป็นจุลินทรีย์ ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่ไม่มีพิษต่อคนและ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เป็นผลิตภัณฑ์ : ชนิดเม็ด เม็ดละ 1 กรัม มีความแรงของสารออกฤทธิ์....1,000 ITU/mg
วิธีการใช้ : 1 เม็ด ต่อน้ำ 150-200 ลิตร ใช้เป็นประจำทุก 3 เดือน หรือเมื่อตรวจพบลูกน้ำยุง

 

ข้ิอดีของ คูลิไซด์ 10 ดับเบิลยูที

-เป็นสารทำให้ยุงไม่วางไข่

-สะดวกและงานต่อการใช้งานเพราะเป็นชนิดเม็ด

-ในกรณีที่ยุงวางไข่ในช่วงก่อนหน้า จะทำให้ไข่ของยุงไม่เจริญเติบโต และไข่ฟ่อไปในที่สุด

 

 


วงจรชีวิตยุง

 

Termites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากภาพยุงสามารถ ขยายพันธ์ได้เร็วมาก ใช้ระยะเวลาจากการวางไขเพื่อมาเป็นตัวเพียง 7 วันก็สามารถเป็นยุงเต็มไวได้แล้ว

อีกทั้งยุงยังเป็นพาหะนำโรค ร้ายแรงเช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย แและอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์กำจัดมด

ผลิตภัณกำจัดแมลงสาบ

ผลิภัณฑ์กำจัดหนูสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์กรุณาไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ -

อ่านโปรชัวร์----->โปรชัวร์ (PDF) ภาษาไทย
อ่านโปรชัวร์----->โปรชัวร์ (PDF) ภาษาอังกฤษAbove Ground System